O Demokratické republice Kongo

 

President

Joseph Kabila Kabange (* 4. června 1971), obecně znám jako Joseph Kabila, je současný prezident Demokratické republiky Kongo. Prezidentem se stal po zavraždění předchozího prezidenta, svého otce Laurenta-Désiré Kabily.

 

 

Demokratická republika Kongo je stát ve střední Africe, podle rozlohy druhý největší a dle počtu obyvatel - asi 66 mil. - čtvrtý nejlidnatější v Africe.

Jeho sousedy jsou Angola, Burundi , Středoafrická republika, Konžská republika, Rwanda, od 9. července 2011 Jižní Súdán, Tanzanie, Uganda a Zambie. Přístup k moři má prostřednictvím krátkého úseku pobřeží v západním výběžku svého území

Přírodní zdroje

Demokratická republika Kongo oplývá značným množstvím nerostných surovin. Nachází se zde téměř polovina všech lesních porostů v Africe. Významné jsou naleziště diamantů, mědi,  zlata,  kobaltu,  koltanu, uranu  a tantalu. Většina z těchto nerostných surovin leží na východě země, v oblasti, kde zasahuje Velká příkopová propadlina, což je také příčinou neustávajících konfliktů v této oblasti. Země vyváží také ropu nebo kávu. Bohužel Kongo bylo tímto bohatstvím jak požehnáno tak i prokleto, lidé Konga totiž doposud neměli příliš velký užitek z obrovského nerostného bohatství jejich země.

 

Ekonomika

Přes obrovské nerostné bohatství se Konžská demokratická republika potýká s velikými ekonomickými problémy. Ty způsobila jak kleptokratická podstata Mobutova režimu, tak nedávné konžské války a Kongo se tak řadí mezi nejchudší země světa. Dramaticky poklesly vládní příjmy a vzrostlo zahraniční zadlužení. Hospodářské problémy vyústily v hladomor,  který měl spolu s nemocemi na svědomí až 3,8 milionů obětí. Zahraniční obchod rapidně poklesl, díky nejistému výsledku občanské války, ale také kvůli špatným provozním podmínkám a zcela nedostatečné infrastruktuře. Ke konci roku 2002 se situace stabilizovala a postupně se začala mírně zlepšovat.

 

Obyvatelstvo

 V Demokratickém Kongu žije přibližně 250 etnických skupin. Většinu obyvatel tvoří příslušníci bantuských národů. Nejpočetnější národy jsou Luba (18%), Kongo (16%) nebo Mongo (13%). Jazyky většiny obyvatel se řadí do nigero-konžské jazykové rodiny, převážně benue - konžské větve, avšak oficiálním jazykem je francouzština. Rozšířená je svahilština, čilubština, konžština či lingalština. Negramotných obyvatel je kolem 42%, 15% má středoškolské a 1% vysokoškolské vzdělání. Průměrná délka života se pohybuje v rozmezí 43 - 49 let. Dlouhodobou podvýživou trpí přes 40% obyvatel. Přibližně 80 % obyvatel jsou křesťané, ve většině případů katolíci. Obyvatelé, kteří neuznávají křesťanství, jsou většinou animisté, nebo vyznávají různé synkretické afro-křesťanské  sekty. Nejpopulárnější z těchto sekt je sekta Kimbanguism. V této sektě viděli Belgičané, jakožto kolonizátoři, hrozbu, tudíž byla zakázána. Tato sekta má v současné době přibližně 3 milióny členů.